1. Wybierz termin, godzinę i scenariusz, który chcesz zarezerwować. Dla jednej rezerwacji możesz wybrać kilka scenariuszy.
  2. Wypełnij formularz danymi, które są prawdziwe. Otrzymasz potwierdzenie dokonania rezerwacji, a my będziemy mieli możliwość kontaktu z Tobą 🙂
  3. Wersja językowa: podczas wypełniania formularza w polu UWAGI DODATKOWE/USTALENIA TELEFONICZNE/KOD VOUCHERA poinformuj nas czy scenariusz ma być anglojęzyczny. Dzięki temu przygotujemy go jeszcze przed przybyciem grupy.
  4. Pokój Tajemnica świątyni Majów dostępny jest w wersji live cam – zachęcamy i zapraszamy na zdalną przygodę! Rezerwacje dostępne tutaj (za pośrednictwem serwisu LockMe).
  5. Osoby niepełnoletnie:
  • dzieci w wieku 7-15 lat mogą korzystać z pokoi zagadek jedynie w obecności animatora (pracownika Mysterious Room) – usługa animatora wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 130,00 zł; wyjątek stanowi pokój Atlantis podwodna ekspedycja, który przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8-12 lat. Podczas rozgrywki w tym scenariuszu nie wymagamy obecności rodzica/pełnoletniego opiekuna, jednakże koniecznym jest wypełnienie stosownych zgód: załączniki 2c lub 2d, do pobrania tutaj
  • każdy uczestnik powyżej 15. roku życia musi dostarczyć wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na grę w pokoju zagadek. Stosowne zgody dostępne są do pobrania tutaj (dół strony, załączniki 2a- 1 uczestnik, 2b-grupa uczestników).
  • minimalny wiek dziecka biorącego udział w rozgrywce pod stałym nadzorem animatora lub będącego uczestnikiem grupy składającej się z rodzica lub opiekuna prawnego wynosi 7 lat.