Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej stworzyliśmy specjalnie dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje komunikacyjne w życiu zawodowym oraz prywatnym. Obecnie sprawna komunikacja w zespole, grupie czy nawet rodzinie jest niezbędna do ciągłego rozwoju osobistego. Komunikacja jak każda umiejętność wymaga ciągłego ćwiczenia i doskonalenia, dlatego idealnym do tego narzędziem są właśnie nasze warsztaty.

kolka dłoni we współnym uścisku

Oferowane przez nas warsztaty składają się z czterech etapów

Pierwsza część to część teoretyczna, w której najpierw razem z osobą prowadzącą uczestnicy wymieniają się swoim doświadczeniem w komunikacji interpersonalnej, a następnie osoba prowadząca przedstawia nasze wypracowane sześcioletnie doświadczenie i metody jak skutecznie komunikować między swoimi współpracownikami aby osiągnąć uprawniony cel.

Część druga to etap praktyczny, w którym dzięki narzędziom edutainment (nauka poprzez rozrywkę) uczestnicy mogą przez godzinę zegarową przećwiczyć i wykorzystać narzędzia skutecznej komunikacji międzyludzkiej przedstawione przez osobę prowadzącą w etapie pierwszym warsztatów. Do tego celu służą dwa scenariusze tematyczne. Ich różnorodność umożliwia ćwiczenie umiejętności pod kątem dyskusji, osiągania kompromisów, komunikowania koncepcji i idei, rozważania potencjalnych związków przyczynowo- skutkowych oraz realizacji ustalonych przez grupę założeń.

Poprzez wykorzystanie możliwości edutainment, nabywane w trakcie warsztatów umiejętności są znacznie lepiej przyswajane przez uczestników i kształcą dobre nawyki dialogowe. Ponadto czynnik rozrywkowy znacznie ułatwia przełamywanie wewnętrznych barier, które bardzo często utrudniają płynną komunikację i wyrażanie na głos pomysłów oraz przemyśleń w danym temacie.

Trzeci etap to część, w której uczestnicy omawiają część praktyczną.

Czwarty i ostatni etap to zakończenie warsztatów z wręczeniem dla każdej grupy uczestników certyfikatów ukończenia.

Najlepiej zdobyte umiejętności w naszych warsztatach należy systematycznie powtarzać i ćwiczyć, tak aby jeszcze lepiej utrwaliły się w głowie, dlatego zachęcamy do wielokrotnego skorzystania z oferty naszych warsztatów. Oczywiście poziom przekazywanej wiedzy dostosowujemy indywidualnie do podsiadanego przez uczestników doświadczenia z komunikacji międzyludzkiej.