Załączniki dla niepełnoletnich uczestników rozgrywki

Załącznik 2a: 

Zgoda na skorzystanie z usług MYSTERIOUS ROOM przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia powyżej 15. roku życia) – DRUK Z1

Załącznik 2b:

Zgoda na skorzystanie z Usług MYSTERIOUS ROOM przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie powyżej 15. roku życia) – DRUK Z2

Załącznik 2c:

Zgoda dla dziecka w wieku 8-14 lat do pokoju Atlantis – DRUK Z3

Załącznik 2d:

Zgoda dla grupy dzieci w wieku 8-14 lat do pokoju Atlantis – DRUKZ4

Dla szkół:

Zgoda na skorzystanie z usług MYSTERIOUS ROOM przez ucznia nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – DRUK SZKOŁA