Decyzją Zarządu Mysterious Room, a na mocy okresu wakacyjnego, niniejszym informujemy, że Letnie Granie obowiązuje od miesiąca lipca. We wskazanych przez Zarząd dniach tj. w środy i niedziele, ceny rozgrywek zostają pomniejszone o 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych, zero groszy).

Swoją decyzję Zarząd argumentuje coroczną już tradycją ustanawiania Letniej promocji w trakcie trwania wakacji celem aktywizacji i stymulacji neuronów, by te z kolei w okresie urlopowym/wypoczynkowym pozostały w dobrej kondycji, jednak z uwzględnieniem przedniej zabawy w atrakcyjnej formie jaką bez wątpienia są pokoje zagadek.

Zniżka w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydziestu złotych, zero groszy) zostanie naliczona na miejscu podczas uiszczania opłaty lub z góry w przypadku dokonania opłaty online.

Promocja dotyczy wszystkich odwiedzających pokoje Mysterious Room we wskazanych przez Zarząd dniach, z uwzględnieniem zasad obowiązujących ponad Regulaminem Promocji, a ten dostępny jest poniżej i winien rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu i realizacji procesu obniżania cen.

Wszelkie wątpliwości związane z warunkami promocji kierować należy na adres e-mail warszawa@pokojezagadek.eu, te zaś opisać należy w sposób rzeczowy i niepozostawiający niejasności dla rozpatrującego.

Zarząd Mysterious Room zastrzega sobie prawo do realizacji usługi w jak najlepszym wydaniu, by moc wrażeń i emocji wykraczała poza normy przyzwoitości w obrębie odczuwania satysfakcji i radości. Gospodarze światów tj. Max Winckler, magicy z węgierskiego Teatru Magii i Iluzji, profesor z Princeton oraz organizatorzy ekspedycji Atlantis, czekają na śmiałków spragnionych przygód i wyzwań!

Rozgrywki odbywają się niezależnie od panujących warunków pogodowych. Za niedostosowanie stroju do pogody Zarząd nie ponosi odpowiedzialności, jednak służy napojami chłodzącymi dostępnymi w lokalu za opłatą lub wodą dostępną nieodpłatnie.

Sezon Letniego Grania Zarząd ustanawia na okres miesiąca lipca lub do odwołania.

Regulamin promocji

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji o nazwie „Letnie Granie”, zwanej dalej „Promocją”, jest MPZ Investments Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 4, NIP:9512464279, właściciel marki Mysterious Room zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zachęcenie do korzystania z usług Organizatora w określonych dniach w lipcu.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje dni: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 lipca 2023 roku.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich uczestników, którzy korzystają z usług Organizatora (uczestnictwo w rozrywce typu escape room) w dniach wskazanego miesiąca, określonych w pkt 3 Postanowień ogólnych.
 2. Udział w Promocji oraz podanie związanych z udziałem danych (w przypadku rezerwacji online) jest dobrowolne.
 3. Warunkiem otrzymania zniżki jest przestrzeganie przez uczestników ogólnego Regulaminu lokalu, który jest dostępny na stronie https://pokojezagadek.eu.
 4. Zniżka zostanie uwzględniona podczas płatności na miejscu lub naliczona przed dokonaniem płatności online.
 5. Zniżka obowiązuje grupy od 2 do 5 osób, zgodnie z Regulaminem ogólnym.
 6. Promocja „Letnie Granie” nie łączy się innymi obowiązującymi formami zniżek: ulotkami, kuponami czy kodami oraz promocjami dostępnymi w lokalu czy też w innych źródłach.